THƯ MỜI THÀNH VIÊN THAM GIA

HỘI DOANH NHÂN NGHỆ TĨNH MỞ RỘNG TẠI ĐÀ NẴNG

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Kính gửi:  Ban vận động thành lập Hội

Tên tổ chức (cá nhân ) :…………………………………………………………

Tên giao dịch  :  ……………………………………………………………………………………..

Tên Tiếng Anh :  ………………………………………………………………………………………

Trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………….     Fax: ……………………………………

Website (nếu có):  ………………                                                

 Email: …………………………………………………………………………….

Loại hình doanh nghiệp: ………………………………………………………….

Lĩnh vực hoạt động: ……………………………………………………………………………………

Tổng số nhân viên:………………………………………………………………….

Lĩnh vực có thể hợp tác kết nối: ……………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Người đại diện tham gia hoạt động của Hội:……………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………

Ngày sinh                                         Quê Quán  :                      

Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………                                         

Điện thoại liên lạc:…………………………………………                  

Công ty chúng tôi có nguyện vọng được tham gia vào Hội Doanh nhân Nghệ Tĩnh mở rộng tại Đà Nẵng với tư cách thành viên Hội.

Nếu được chấp nhận, bản thân tôi cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo Điều lệ và các Quy định của Hội.

    Trân trọng!

                        Đà Nẵng, ngày …….. tháng … năm 2015.

                                                                                                  TM/ ĐƠN VỊ

                                                                                                 (ký tên đóng dấu)

Chú ý:

  • Các thành viên có thể in ra ghi thông tin đầy đủ gửi về BCH Hội ngay tại buổi gặp mặt hoặc điền đầy đủ thông tin gửi file này về theo địa chỉ mail: xuanduongbca@gmail.com , nguyetnhatminh@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.