Hoạt Động từ thiện bóng đá Thanh Chương – Hội Lão Tướng Thanh Chương

Cảm ơn sự tham gia và ủng hộ của đội bóng Doanh Nhân Nghệ Tĩnh tại Đà Nẵng cũng như Lão tướng Thanh Chương đối với hoạt động từ thiện bóng đá Thanh Chương 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.